ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ประชุม-อบรม-สัมมนา

เชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่8 ครั้งที่1/2555 ประจำเดือนมกราคม 2555

เชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่8 ครั้งที่1/2555 ประจำเดือนมกราคม 2555  ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://management.rid8.go.th/media/files/management/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%2055/20-01-55/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A11-55.pdf

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.