ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งพนักงานราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ พ 16/7/2556 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว Written by งานการเจ้าหน้าที่ 261
คำสั่งำรมฯ ที่ พ 16/6/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการคองชีพชั่วคราว Written by งานการเจ้าหน้าที่ 262
คำสั่งกรมฯ ที่ พ16/5/2556 เรื่อง ให้พนักงานราชได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น Written by งานการเจ้าหน้าที่ 280
คำสั่งกรมฯที่ พ16/4/2556 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 646
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน(นางประสิทธิ์ ยินดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 525
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ(นายกีรติ มีดีจันทรังษี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 513
คำสั่งที่ พ 16/8/2555 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 806
ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในวันที่ 1 มกราคม 2555 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 814
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1620

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.