ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งพนักงานราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ พ16/15/2558 เรื่องการจ้างพนักงานราชการทั่วไป Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2319
คำสั่งกรมฯ ที่ พ 16/11/2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1275
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 8 ที่ พ 16/1/2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางสาวเพ็ญนภา ท้าวกลาง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1786
คำสั่งสำนักฯ ที่ พ 16/18/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางสาวพัชรินทร์ วาปีกะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 927
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 16/19/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายมนัสนัยน์ ทรัพย์วราภรณ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2231
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ พ 16/17/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางศรินรัตน์ ประนัดเต) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 845
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ พ 16/16/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย (นายเจษฏา แสนดี , นางเข็มทอง ท้าวสูงเนิน และ นายทวีศักดิ์ แสงเปล่งปลั่ง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 555
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/15/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางสาวปุณิกา เสือสูงเนิน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 512
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ พ 16/14/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นายจำนงค์ วงศ์สวัสดิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 591
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ พ 16/13/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (น.ส.เจนจิรา มีชัย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 506
คำสั่งสำนักชลประทานที่ี 8 ที่ พ 16/12/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (น.ส.พิทยา วราพุฒ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 485
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/11/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นางศิริลักษณ์ โพธิสาร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 406
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/10/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (จำนวน 4 ราย นายสัญญา นาคปล้อง, นางดรุณี นาคปล้อง, นายกิตติศักดิ์ น้ำคำ , และ นายจรูญ น่ารัก) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 358
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/9/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางสาววนิดา จันทรา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 398
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/8/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นายยุทธนา พรมประดิษฐ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 448
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/7/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นายวรวุฒิ ทองสา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 548
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/6/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นายเจษฏา แย้มฤดี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 473
คำสั่งสำนัก ฯ ที่ พ 16/5/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน (นางนุชรา กวยาสกุล) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 500
คำสั่งกรมฯ ที่ พ 16/18/2557 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป Written by งานการเจ้าหน้าที่ 693
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 16/17/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายเกียรติวัฒน์ วันทรวง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 653

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.