ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1356/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจรัล ล้อมอิ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 253
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/41/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจรัล ล้อมอิ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 317
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/42/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายบุญธรรม ผลนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 289
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/40/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมพงษ์ จันทรอมรพร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 268
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/39/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 286
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1381/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายโสพจน์ฯ, นายจิรทีปต์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 309
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/36/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 249
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/32/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจิรทีปต์ฯ,นายโสพจน์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 303
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1366/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 477
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1334/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 322
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1333/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 470
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1291/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนิกร โสมาบุตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 263
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/38/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสัจจา อารีเอื้อ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 286
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/37/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสฐิพงษ์ รามโกมุท และ นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 251
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/34/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่่ (นายทวีศักดิ์ จวนสาง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 288
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/33/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมัชญ์พล เตชะสุภานันท์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 373
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/31/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสิริไพศาล นวไชยเสนา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 338
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/30/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภัทรชัย สนหอม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 314
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1122/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนิกร โสมาบุตร) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 361
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 1220/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 361

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.