ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข17/5/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(นายดุสิตฯ 8 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 460
คำสั่งกรมฯ ที่ ข17/6/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุรพันธ์ฯ 8 ก.พ.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 387
คำสั่งกรมฯ ที่ ข17/3/2555 แต่งตั้งข้าราชการ 2 ราย (26 ม.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 475
คำสั่งกรมฯ ที่ ข17/2/2555 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (26 ม.ค.55) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 469
คำสั่งกรมฯ ที่ ข65/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 413
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 17/47/2554 (นายออศักดิ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 860
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 17/48/2554 (นายสันติฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 633

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.