ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/47/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสนธยา และนายวัชรพงษ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 508
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/48/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายมัตติฯ และนายสมชาย) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 468
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/43/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายโสพจน์ จันทวาด) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 523
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1168/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 494
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1163/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1141
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1161/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ผอ.โครงการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 622
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1144/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธาราดล จันฤาแสน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 547
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1118/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสุนัย กล่ำมอญ, นายอนุชา ยังตรง, นายบุญสม สาระ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 716
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1110/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายธาราดล จันฤาแสน) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 434
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/42/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 419
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 965/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจำปี Written by งานการเจ้าหน้าที่ 572
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/41/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 563
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/40/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายกิตติศักดิ์ แสวงผล) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 660
ประกาศสำนักชลประทานที่ 8 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 550
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 875/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวิทิต ศันสนียพันธุ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 674
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 868/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายบดินทร์ คันทะประเทพ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 511
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/38/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 892
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/37/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายเจษฎา บุญสุยา) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 580
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/35/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางรุ่งนภา แสงอุบล) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 463
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/32/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวันเรืองเดชฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 460

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.