ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คำสั่งข้าราชการ

Title Author Hits
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 486/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนิเวศฯ, นายชาญวุฒิฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 428
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 462/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 434
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/8/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวีระเดช อินทร์ประสิทธิ์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 472
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/7/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายบุญสม สาระ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 490
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 210/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายบุญสม สาระ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 515
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 16/6/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวัชรพงษ์ เทียนอร่าม และ นายสนธยา คุ้มชุ่ม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 597
คำสั่งกรมฯ ที่ ข117/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรัลเงินรางประจำปี Written by งานการเจ้าหน้าที่ 696
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 16/5/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายปราโมท พลพณะนาวี , นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 445
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/4/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุภัทรชัย สนหอม) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 483
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 112/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายเอกชัย ประทุมวี) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 465
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 90/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเพชร กล่อมเกลี้ยง) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 393
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 86/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายสุนัย กล่ำมอญ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 586
คำสั่งกรมฯ ที่ ข16/2/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายพิศิษฐศักดิ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 498
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1150/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายทวีวัชฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 431
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1668/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายศิริพงษ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 463
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1667/2556 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายภพเดชฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 427
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1665/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นายธีรยุทธฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 386
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1646/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายพิศิษฐศักดิ์ฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 296
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1640/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางภัทรกรฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 375
คำสั่งกรมฯ ที่ ข1622/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นายก้องโชคฯ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 304

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.