ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชลประทานเกมส์ 62”

          วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นางเสาวนีย์  ปักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชลประทานเกมส์ 62” โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชลประทานเกมส์ 62” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

   
   

 

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.