ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานชลประทานที่ 8

           วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเสาวนีย์  ปักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   
   
   

 

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.