ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


คู่มือต่างๆ

Title Author Hits
ร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป1 60
ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ ว14 และ ว21 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 299
รายละเอียดข้อมูลการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 921
ขอส่งหนังสือวารสารบังคับคดี ปีที่ 16 ฉบับที่ 82 ประจำดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 Written by งานธุรการ 622
หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 912
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ลูกจ้างประจำ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 959
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ข้าราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 829
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 641
สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญจะได้รับจากทางราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 676
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ ของผู้รับการประเมิน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 688
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ ของผู้ประเมิน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 689
คู่มือการใช้งานระบบ EPP+ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 916
คู่มือหนังสืองานสารบรรณ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1042

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.