ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางตะแกรงกันขยะหน้าสถานีสูบน้ำ

แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางตะแกรงกันขยะหน้าสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.