ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ

ดูรายละเอียดที่ www.opdc.co.th ทั้งนี้ สลก.ได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้ ผอ.กพร. จำนวน 3 เล่ม และห้องสมุด จำนวน 2 เล่ม

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.