ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค..2554 - 24 ก.พ.55

วิทยาลัยการชลประทาน ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2555 โดยทำการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.