ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

ขอส่งรายงานประจำปี 2554 สำนักบริหารโครงการ

สำนักบริหารโครงการ ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่อไป ทราบ เวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.