ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM Written by งานธุรการ 447
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สามัญ-วันที่-27-ม-ค-55 Written by งานบัญชีการเงิน 346
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมาชิกและเพื่อน สนามกอล์ฟกองบิน1 Written by งานธุรการ 381
ขอส่งคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 224/2555 Written by งานธุรการ 365
การเตรียมการป้องกันอุทกภัยก่อนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง Written by งานธุรการ 286
เตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 ส่งภายใน 31 มกราคม 2555 Written by งานธุรการ 298
ซ้อมความเข้าใจในเรื่องรูปแบบรายงานการเงินและการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS Written by งานธุรการ 395
ขอแจ้งกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ Written by งานธุรการ 437
ขอเลื่อนวันเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี Written by งานธุรการ 335
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ Written by งานธุรการ 432
การนำส่งอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 Written by งานธุรการ 448
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 284
สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Written by งานธุรการ 329
แนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ Written by งานธุรการ 303
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท Written by งานธุรการ 438
การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ Written by งานธุรการ 283
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ต.ค. 2554 Written by งานธุรการ 324
การเผยแพร่การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ Written by งานธุรการ 367
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และ ม.ค. 2555 Written by งานธุรการ 286
ขอแจ้งแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ Written by งานธุรการ 303

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.