ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM Written by งานธุรการ 531
รายชื่อสมาชิกเงินกู้สามัญ-วันที่-27-ม-ค-55 Written by งานบัญชีการเงิน 442
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมาชิกและเพื่อน สนามกอล์ฟกองบิน1 Written by งานธุรการ 461
ขอส่งคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 224/2555 Written by งานธุรการ 448
การเตรียมการป้องกันอุทกภัยก่อนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง Written by งานธุรการ 371
เตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555 ส่งภายใน 31 มกราคม 2555 Written by งานธุรการ 374
ซ้อมความเข้าใจในเรื่องรูปแบบรายงานการเงินและการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS Written by งานธุรการ 470
ขอแจ้งกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์ Written by งานธุรการ 535
ขอเลื่อนวันเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี Written by งานธุรการ 405
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ Written by งานธุรการ 512
การนำส่งอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 Written by งานธุรการ 544
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 Written by งานธุรการ 376
สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Written by งานธุรการ 419
แนวทางการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ Written by งานธุรการ 390
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท Written by งานธุรการ 528
การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ Written by งานธุรการ 384
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ต.ค. 2554 Written by งานธุรการ 399
การเผยแพร่การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ Written by งานธุรการ 445
ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และ ม.ค. 2555 Written by งานธุรการ 382
ขอแจ้งแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ Written by งานธุรการ 392

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.