ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


หนังสือเวียน

Title Author Hits
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคลากร Written by งานธุรการ 320
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวด Written by งานธุรการ 361
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ Written by งานธุรการ 333
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 346
แจ้งงดรับพวงหรีดองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่อสัญกรรม Written by งานธุรการ 428
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ลงในระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน Written by งานธุรการ 1061
องคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่อสัญกรรม Written by งานธุรการ 535
ขอส่งปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2555 Written by งานธุรการ 751
ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 Written by งานธุรการ 419
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยราชการ ครั้งที่ 8" Written by งานธุรการ 403
ดาวเทียม THEOS ได้รับพระราชทานชื่อว่า ดาวเทียมไทยโชต Written by งานธุรการ 382
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Written by งานธุรการ 347
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Written by งานธุรการ 344
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 330
ขอให้รวบรวมจำนวนรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อหนังสือ1 Written by งานธุรการ 330
สรุปผล "โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียงทางน้ำของกรมชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ 2554 Written by งานธุรการ 437
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบเดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 Written by งานธุรการ 376
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS Written by งานธุรการ 442
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Written by งานธุรการ 1590
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน Written by งานธุรการ 371

Subcategories

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.