ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ผังโครงสร้าง

เพื่อให้การรับส่งเอกสารทันต่อความต้องการของหน่วยงาน , งานสารบรรญ , งานอำนวยการและประสานงาน , งานบริหารงานประชุม , งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.