ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


แบบฟอร์มต่างๆ

Title Author Hits
คำขอจัดทำฐานข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฐานข้อมูลภาครัฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 831
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบเพลิง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1667
แบบประเมิน ชป.135, ชป.136, ชป.137 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3500
แบบหนังสือพนักงานราชการขอลาออกจากงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2617
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1353
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1596
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 5864
แบบใบขอยกเลิกวันลา Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1787
แบบขออนุญาตไปราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2185
คำขอมีบัตร ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3086

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.