ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


แบบฟอร์มต่างๆ

Title Author Hits
คำขอจัดทำฐานข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฐานข้อมูลภาครัฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 968
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบเพลิง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1908
แบบประเมิน ชป.135, ชป.136, ชป.137 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3911
แบบหนังสือพนักงานราชการขอลาออกจากงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3182
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1468
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1781
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 6258
แบบใบขอยกเลิกวันลา Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1914
แบบขออนุญาตไปราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2368
คำขอมีบัตร ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3410

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.