ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


แบบฟอร์มต่างๆ

Title Author Hits
คำขอจัดทำฐานข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฐานข้อมูลภาครัฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1099
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบเพลิง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2130
แบบประเมิน ชป.135, ชป.136, ชป.137 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 4336
แบบหนังสือพนักงานราชการขอลาออกจากงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 4244
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1622
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1960
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 6551
แบบใบขอยกเลิกวันลา Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2046
แบบขออนุญาตไปราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2532
คำขอมีบัตร ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3625

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.