ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


แบบฟอร์มต่างๆ

Title Author Hits
คำขอจัดทำฐานข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฐานข้อมูลภาครัฐ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 843
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบเพลิง Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1704
แบบประเมิน ชป.135, ชป.136, ชป.137 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3535
แบบหนังสือพนักงานราชการขอลาออกจากงาน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2740
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1374
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1636
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ) Written by งานการเจ้าหน้าที่ 5965
แบบใบขอยกเลิกวันลา Written by งานการเจ้าหน้าที่ 1805
แบบขออนุญาตไปราชการ Written by งานการเจ้าหน้าที่ 2215
คำขอมีบัตร ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน Written by งานการเจ้าหน้าที่ 3124

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.