ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ติดต่อเรา

การเงินและบัญชี
โทร.        ๐-๔๔๓๕-๔๓๙๑
โทรสาร.  ๐-๔๔๓๕-๔๓๙๑

หรือโทร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๑ ต่อ ๒๒๔ หัวหน้างานการเงินและบัญชี

                                        ต่อ ๒๒๖ งานการเงิน

                                        ต่อ ๒๒๕ , ๓๒๕ , ๔๔๑ ตรวจสอบใบสำคัญ

E-mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.