วีดีโอฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ


ประกาศกรมชลฯ

โดย งานการเจ้าหน้าที่
07-09-2014
โดย งานการเจ้าหน้าที่
25-11-2013
โดย งานการเจ้าหน้าที่
23-06-2013
โดย งานการเจ้าหน้าที่
23-06-2013
โดย งานการเจ้าหน้าที่
27-06-2012

คำสั่งข้าราชการ

โดย งานการเจ้าหน้าที่
11-09-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
11-09-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
28-08-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
28-08-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
28-08-2015

คำสั่งลูกจ้างประจำ

โดย งานการเจ้าหน้าที่
25-12-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
20-08-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
20-07-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
25-06-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
02-02-2015

คำสั่งพนักงานราชการ

โดย งานการเจ้าหน้าที่
27-09-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
17-08-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
16-02-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
24-11-2014
โดย งานการเจ้าหน้าที่
17-10-2014

คำสั่งคณะทำงานฯ

โดย งานการเจ้าหน้าที่
03-02-2015
โดย งานการเจ้าหน้าที่
18-12-2014
โดย งานการเจ้าหน้าที่
18-12-2014
โดย งานการเจ้าหน้าที่
18-12-2014
โดย งานการเจ้าหน้าที่
18-12-2014

คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ

ประกาศกรม 9

ประชุม/อบรม/สัมนา

โดย งานการเจ้าหน้าที่
03-01-2013
โดย งานการเจ้าหน้าที่
26-08-2012
โดย งานการเจ้าหน้าที่
26-08-2012
โดย งานการเจ้าหน้าที่
27-06-2012
โดย งานการเจ้าหน้าที่
27-06-2012

งบทดลองประจำเดือน

รายงานผลการเบิกจ่าย

หนังสือเวียน

โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป1
24-06-2018
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป1
07-05-2018
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป1
16-10-2017
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป1
11-10-2017
โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป1
02-10-2017

Copyright 2011 ฝ่ายบริหารทั่วไป.
โทร. 044-353362 , 044-354193 โทรสาร. 044-353362 , 044-357163
E-mail bizrid8@hotmail.co.ch
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.